ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Chcete mít miminko a nedaří se? Urychlete svou cestu ke štěstí!

 

Neplodnost se vyskytuje přibližně u 10-15% párů v reprodukčním věku a polovina z těchto případů je zapříčiněná mužskou neplodností. Hlavní příčinou mužské neplodnosti je nízká koncentrace spermií ve spermatu, a proto 1. krokem k určení pravé příčiny neplodnosti je test k určení jejich počtu. Domácí Sperm OK® test rychle a jednoduše stanoví počet spermií ve vzorku spermatu.

  • výsledky za 5 minut

  • jednoduché použití

  • citlivý na více než 93 %

  • specifický na více než 97 %

  • spolehlivý


Artron Sperm OK® mužský spermatický test plodnosti

je rychlý a pohodlný test určený k domácímu použití. Je založený na imunochromatografické analýze pro kvalitativní zjištění standardní koncentrace spermií ve vzorku lidského spermatu.
Sperm test poskytuje vizuální a kvalitativní výsledek, a rychle vyhodnocuje mužskou plodnost. Tento test Vám pomůže zcela v soukromí identifikovat počet spermií.
Výsledky jsou snadno interpretovatovatelné.
Dva barevné pruhy naznačují pozitivní výsledek, jeden barevný pruh ukazuje na výsledek negativní.

96% přesnost

Přesnost stanovení stanovení výsledků ve vzorcích je 96%. Sperm OK® byl testován a klinický studie ukázaly, že test Sperm OK® má více než 96% přesnost , pokud jsou počty spermií větší nebo menší než prahové koncentrace spermií. (15 milionu spermií na mililitr)


Jak to funguje

Sperm OK® od fIrmy Artron je imunochromatografická analýza k zachycení antigenu, která detekuje antigen hlaviček spermií ve vzorcích spermatu. Protilátky konkrétně proti antigenu spermií jsou konjugované s koloidním zlatem , hromadí se na konjugační destičce a jsou znehybněny na testovacím proužku nitrocelulózové membrány. Po přidání vzorku spermatu je konjugát s protilátkami se zlatými částicemi rehydrován a antigeny spermií reagují s protilátkami konjugovanými se zlatem. Komplex antigenu, protilátek a zlata pak migruje k testovacímu okénku až k testovací zóně (T), kde bude zachycen znehybněnými protilátkami a vytvoří viditelnou růžovou linii .

Tento produkt zjistí, zda se koncentrace spermií pohybuje na úrovni 15 milionu spermií na mililitr, což je norma stanovena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 2010.

Test je:

• diskrétní
• komerčně dostupný
• k domácímu užití pro muže
• kategorie – testy plodnosti